עיונים במינהל ובארגון החינוך

Faculty of Education Logo

גליונות קודמים ומאמרים

גליון 32

יעל גרינשטיין ודן גבתון

פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים


יזהר אופלטקה ורחל הרץ-לזרוביץ'

מנהיגות נשית בארגוני חינוך: הייחודיות הישראלית בקונטקסט הבינלאומי


ח'אלד עראר ותמר שפירא

צמיחתן של נאדרה וסמירה, שתי מנהלות תיכון בחברה מסורתית


סלמאן עליאן וראיד זידאן

קשייו של המורה הערבי בשנת עבודתו הראשונה כפועל יוצא של משתנים אישיים וארגוניים


ראפע ספדי

בעיית לחץ הזמן בהוראת תוכנית הלימודים החדשה בפיזיקה במערכת החינוך הערבית בישראל – היבטים והצעת פתרון


אורית אבידב-אונגר, יצחק פרידמן ועלית אולשטיין

דפוסי ההעצמה בקרב מורות שממלאות תפקיד בבתי-ספר יסודיים בישראל: העצמה מוגבלת, העצמה מתגמלת והעצמה מחוללת שינויים


תמר שפירא, רחל הרץ-לזרוביץ' ולימור שפר

מסוגלות עצמית, תפיסת תרבות והעצמת נשים: משמעויות מגדריות וחברתיות אצל מורות ומורים בחינוך הערבי


ראיד זידאן

אקלים כיתתי ומאפיינים אישיים, לימודיים ותרבותיים


יצחק פרידמן

יחסי בית-ספר-הורים בישראל


יוסי ארגמן

החינוך הדמוקרטי ופערים בחינוך


רוני ריינגולד, דרורה כפיר וציפי ליבמן

כוח ושליטה בחינוך הגבוה - המכללות האקדמיות לחינוך בכבלי ויסות ופיקוח