עיונים במינהל ובארגון החינוך

Faculty of Education Logo

גליונות קודמים ומאמרים

גליון 31

שרית קליין ודורית טובין

אתר אינטרנט בית–ספרי כחלון ראוה ומרחב למידה — ניתוח מההיבט המוסדי


יצחק פרידמן וגרניט אלמוג-ברקת

בית–הספר בעיני תלמידיו: ערכים ותרבות ארגונית


יצחק פרידמן ורעיה ברמה

המסוגלות העצמית–המקצועית של מנהל בית–הספר: המושג ורכיביו


ראפע ספדי

בעיות תפקודיות בהחדרת תכנית הלימודים החדשה בפיסיקה למערכת החינוך הערבית בישראל


דרורה פריצקר ויגאל גושן

פריצת דרך — תרתי משמע


רחל הרץ לזרוביץ ושות’

תפישות ועמדות של סטודנטים יהודים וערבים כלפי אוניברסיטת חיפה כמוסד דו–לאומי: סקר השוואתי לפני מלחמת לבנון השנייה ולאחריה ( 2006-2007 )


מירה קרניאלי

"לא את שבחרת בי אני הוא שבחרתי בך" - היבטים על עבודת הניהול של סיסטר רנה, מנהלת בית ספק קתולי פרנציסקני


דבורה אדן

המגזר השלישי ומערכת החינוך בישראל: שיתוף פעולה או קונפליקט


חנה שחר ונגה מגן-נגר

שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי–ספר בניהול עצמי לבין בתי–ספר שאינם בניהול עצמי


חנה קורלנד

מנהלים מעריכים מורים - בין תפיסה לביצוע


ח’אלד עראר

תפיסתה של הערכת המורים ושימושיה בקרב מנהלי בתי–ספר יסודיים במערכת החינוך הערבית בישראל