עיונים במינהל ובארגון החינוך

Faculty of Education Logo

גליונות קודמים ומאמרים

גליון 30

יזהר אופלטקה

התפתחות מינהל החינוך כתחום אקדמי בישראל: ניתוח תוכן של המאמרים בכתב העת "עיונים במנהל ובארגון החינוך" בשלושים השנים מאז היווסדו


יצחק עזוז

מתווה להכשרת מנהלים כמנהיגים חינוכיים בתנאים של אי-ודאות ו"סתירות חלשות"


ראיד זידאן

האקלים הכיתתי בקרב תלמידי ביה"ס היסודי הערביים בישראל


מלי נפחא ואדם ניר

שכר מורים: היום, אתמול, כאן ומעבר לים


נעה רגב-אופק ודורית טובין

הקמת מסלול סביבתי בבי"ס – הלכה ומעשה בחדשנות חינוכית


יצחק פרידמן

ערכים ארגוניים כתכנה המנטאלית של בית הספר: פיתוח, בקרה, משימתיות ואנושיות


צפי טימור

הקשר בין אקלים בית ספרי ושילובם של תלמידים בעלי לקויות למידה בבתי-ספר תיכוניים של החינוך הרגיל לפי תפיסת הצוות החינוכי


דניה אנזנברג ו משה יצחקי

משתנים אישיים וסביבתיים של ספרני בתי-ספר וזיקתם לשביעות-רצון של מנהלים, מורים וספרנים מתיפקודם של הספרנים; מחקר שדה בבתי-ספר על-יסודיים בישראל


מירב אייזנברג ויזהר אופלטקה

ההורים הסייעת והמפקחת: מקורות התמיכה של מנהלת הגן בשנות עבודתה הראשונות


אורית חצרוני ועינת קליפלד

גורמים המשפיעים על עמדות מורים ביחס לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה