גליון 34

יעל פישר
ערכים מותנים כמעצבי ערכים מקצועיים של מורים

רינה צדיק ואסתר רובין
החזון ופשרו במכללות אקדמיות לחינוך בזיקה למרחב שבו הן מתקיימות

מירי ימיני וענת כהן
חקר מקרה של תהליכי האינטרנציונליזציה בבית ספר על־יסודי בישראל — הערכה באמצעות ניתוח אתר אינטרנט בית ספרי

דיצה משכית, ציפי ליבמן והילה אקרמן־אשר
ממתמחה למורה: מה ניתן ללמוד מתהליכי ההערכה של מתמחים בתום שנת עבודתם הראשונה במקצוע ההוראה?

נירית רייכל
מנהל בית הספר הרצוי ותפקידיו במשקפי הסגל החינוכי

תמר חן־לוי וחנה שחר
עומס מידע, לחץ זמן ודפוסי הארגון, כפי שתופסים אותם בעלי תפקידים שונים בבית הספר

שמחה שלסקי
"מפָקוד הארגון לאני הארגון": התנסות בניהול כתהליך של הבניית זהות ניהולית

ליאורה נוטוב ואורית חזן
משמעותן של התנהגויות שמעבר־לתפקיד בעיצוב התפקיד "חינוך כיתה" בתיכון בישראל

סימה זך וורדה אינגלס
עמדות מורים לחינוך גופני כלפי שינוי — מקרה רפורמת "אופק חדש"

גילת כהן ואלון הובר
הקשר בין סגנון ההתקשרות של המורים לבין דאגותיהם (Concerns) בעת הטמעת רפורמת "אופק חדש" בבית הספר