גליון 31

שרית קליין ודורית טובין
אתר אינטרנט בית–ספרי כחלון ראוה ומרחב למידה — ניתוח מההיבט המוסדי

יצחק פרידמן וגרניט אלמוג-ברקת
בית–הספר בעיני תלמידיו: ערכים ותרבות ארגונית

יצחק פרידמן ורעיה ברמה
המסוגלות העצמית–המקצועית של מנהל בית–הספר: המושג ורכיביו

ראפע ספדי
בעיות תפקודיות בהחדרת תכנית הלימודים החדשה בפיסיקה למערכת החינוך הערבית בישראל

דרורה פריצקר ויגאל גושן
פריצת דרך — תרתי משמע

רחל הרץ לזרוביץ ושות’
תפישות ועמדות של סטודנטים יהודים וערבים כלפי אוניברסיטת חיפה כמוסד דו–לאומי: סקר השוואתי לפני מלחמת לבנון השנייה ולאחריה ( 2006-2007 )

מירה קרניאלי
"לא את שבחרת בי אני הוא שבחרתי בך" - היבטים על עבודת הניהול של סיסטר רנה, מנהלת בית ספק קתולי פרנציסקני

דבורה אדן
המגזר השלישי ומערכת החינוך בישראל: שיתוף פעולה או קונפליקט

חנה שחר ונגה מגן-נגר
שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי–ספר בניהול עצמי לבין בתי–ספר שאינם בניהול עצמי

חנה קורלנד
מנהלים מעריכים מורים - בין תפיסה לביצוע

ח’אלד עראר
תפיסתה של הערכת המורים ושימושיה בקרב מנהלי בתי–ספר יסודיים במערכת החינוך הערבית בישראל