גליון 30

יזהר אופלטקה
התפתחות מינהל החינוך כתחום אקדמי בישראל: ניתוח תוכן של המאמרים בכתב העת "עיונים במנהל ובארגון החינוך" בשלושים השנים מאז היווסדו

יצחק עזוז
מתווה להכשרת מנהלים כמנהיגים חינוכיים בתנאים של אי-ודאות ו"סתירות חלשות"

ראיד זידאן
האקלים הכיתתי בקרב תלמידי ביה"ס היסודי הערביים בישראל

מלי נפחא ואדם ניר
שכר מורים: היום, אתמול, כאן ומעבר לים

נעה רגב-אופק ודורית טובין
הקמת מסלול סביבתי בבי"ס – הלכה ומעשה בחדשנות חינוכית

יצחק פרידמן
ערכים ארגוניים כתכנה המנטאלית של בית הספר: פיתוח, בקרה, משימתיות ואנושיות

צפי טימור
הקשר בין אקלים בית ספרי ושילובם של תלמידים בעלי לקויות למידה בבתי-ספר תיכוניים של החינוך הרגיל לפי תפיסת הצוות החינוכי

דניה אנזנברג ו משה יצחקי
משתנים אישיים וסביבתיים של ספרני בתי-ספר וזיקתם לשביעות-רצון של מנהלים, מורים וספרנים מתיפקודם של הספרנים; מחקר שדה בבתי-ספר על-יסודיים בישראל

מירב אייזנברג ויזהר אופלטקה
ההורים הסייעת והמפקחת: מקורות התמיכה של מנהלת הגן בשנות עבודתה הראשונות

אורית חצרוני ועינת קליפלד
גורמים המשפיעים על עמדות מורים ביחס לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה