המרכז למינהל והערכה בחינוך נוסד בשנת 1973, במטרה לקדם את הידע העיוני והמעשי בתחומי מינהל החינוך. כיום עומדת בראש המרכז פרופ' זהבה רוזנבלט. במסגרת המרכז מופעלים פרוייקטים חינוכיים שונים, סדנאות והרצאות למנהלים. מאז 1974 מוציא המרכז לאור את כתב-העת "עיונים במינהל ובארגון החינוך". בכתב העת הזה, אותו עורכת פרופ' זהבה רוזנבלט, מתפרסמים מאמרים מדעיים בתחום מינהל החינוך בארץ. המרכז מנוהל בעזרת וועד מנהל, הכולל נציגי האקדמיה באוניברסיטה, איש ציבור, ונציגי הנהלת האוניברסיטה. חברי הוועד המנהל מתמנים ע"י נשיא האוניברסיטה והרקטור על בסיס המלצה של דיקן הפקולטה וראש המרכז למינהל.

חדר: 533, בנין חינוך ומדעים
טלפון: 04-8240898
פקס: 04-8240911
zehavar@edu.haifa.ac.il

מזכירת המרכז: רותם רגב  eunim2000@gmail.com